สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

ติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติก Shibaura Machine รุ่น EC50SXII (ALL-Electric)

ติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) Shibaura Machine รุ่น EC50SXII (ALL-Electric)

ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (All Electric Injection Machine)

การติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) ของแบรนด์ Shibaura Machine ซึ่งเดิมคือบริษัท Toshiba โดยรุ่นที่ทำการติดตั้งให้กับลูกค้าคือ รุ่น EC50SX II ซึ่งเป็นชนิดใช้ไฟฟ้า 100% ไม่มีระบบไฮดรอลิกในการฉีดพลาสติก ทางลูกค้าต้องการนำเครื่องมาฉีดชิ้นงานทดสอบ เม็ดพลาสติกประเภท PVC ทำให้ต้องเปลี่ยนชุด Screw ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจาก PVC มีความร้อนสูงเมื่อทำการฉีด หาก Screw ทนความร้อนได้ต่ำจึงไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ในรุ่น EC-SX II เป็นรุ่นขนาดเล็กของเครื่องฉีดพลาสติกที่เป็นระบบไฟฟ้า 100%  และยังเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย มีขนาดตั้งแต่ 50 ตัน ถึง 350 ตัน ดังนี้ EC-50SX II,EC-75SX II,EC100-SX II ,EC-130SX II,EC-180SX II,EC-230SX II,EC-280SX II

  โดยจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกชนิดไฟฟ้า 100% กับ ชนิดใช้ระบบไฮดรอลิก พบว่าเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric สามารถใช้แทนเครื่องฉีดพลาสติกแบบระบบไฮดรอลิก ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตแบบเดิมอีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตเนื่องจากมีระบบควบคุมการทำงานที่ดีกว่าระบบเดิม และจากผลการวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric เปรียบเทียบกับเครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิก เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน 50-70% โดยสามารถประเมินจากพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากระบบไฮดรอลิกเดิมที่ใช้

error: Content is protected !!