สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

CGM

เครื่องผลิตชิ้นงานคอนกรีตอเนกประสงค์

CGM

เครื่องผลิตชิ้นงานคอนกรีตอเนกประสงค์ สามารถผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปได้หลากหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการการหล่อคอนกรีตแบบแห้ง (Dry cast) ใช้การสั่นสะเทือนที่เหมาะสมเพื่อให้เนื้อคอนกรีตอัดแน่น จากนั้นทำการพลิกแม่พิมพ์ 180 องศา ถอดแบบได้ทันที จึงใช้แม่พิมพ์เพียงชุดเดียวเท่านั้น

เครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงานคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องผลิตอิฐบล็อกคอนกรีตต่าง ๆ โดยสามารถหล่องานที่มีความยาวได้ถึง 4 เมตร และสูงได้ถึง 1.3 เมตร หรือถ้าหากต้องการหล่อชิ้นงานขนาดใหญ่พิเศษ ก็ยังสามารถสั่งผลิตเครื่องขนาดตามต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์ได้ สามารถผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปได้หลากหลายรูปแบบตามแต่แม่พิมพ์ที่สั่ง ทั้งแบบเสริมและไม่เสริมเหล็ก อาทิ เช่น กำแพงกันดิน ฐานเสาไฟ รางระบายน้ำทิ้ง ที่กั้นขอบทางด่วน หินขอบทางเท้า บ่อพัก ฯลฯ และเนื่องจากตัวเครื่องจักรผลิตงานแบบเคลื่อนที่ (ออกไข่) จึงไม่ต้องติดตั้งกับพื้นโรงงาน สามารถขนย้ายทั้งเครื่องไปผลิตที่โรงงานชั่วคราวในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย

The automatic vibration pressing machine can produce a variety of concrete products through dry-casting process with a principle of overturning the mould for instant product extraction. With this process, only a single mould is needed for each work model. This also allows the machine to produce work pieces with large size when compare to traditional concrete block making machine. The work size can be up to 1.3m high or even higher for customized machine order, which includes a wide range of concrete precast products both with and without reinforcement such as retaining wall, light pole base, water channels, road barriers, and curb stone. The machine is a mobile type which is possible to be relocated to different plant location in order to support production in different area.

cgm_tc3_concrete_road_barrier cgm_tc1_Kerbstone
cgm_concrete_product cgm_example_products_2
error: Content is protected !!