สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

Test Production: ทดสอบระบบเครื่องอัดท่อคอนกรีตอัตโนมัติ

Test Production: ทดสอบระบบเครื่องอัดท่อคอนกรีตอัตโนมัติ

ทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่เข้าทดสอบระบบ (Test Production) เครื่องอัดท่อคอนกรีตอัตโนมัติ  Mario croci &Figi  รุ่น Gi.Di.Vi 2500  ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถผลิตท่อขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน 2 ด้าน  เนื่องจากลูกค้าต้องการขยายการผลิตโดยเพิ่มการผลิตท่อคอนกรีตเหลี่ยม (Box culvert)  พร้อมกับท่อคอนกรีตแบบกลม ทำให้ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อแม่พิมพ์คอนกรีตท่อเหลี่ยมเพิ่มเติมพร้อมให้ทางทีมเข้าติดตั้งและเทสระบบ  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตท่อคอนกรีต เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพที่สูงและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนการทดสอบระบบเครื่องอัดคอนกรีต หลักๆ ได้ดังนี้:

  1. เตรียมวัสดุและการเตรียมงานก่อนการทดสอบ: ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตท่อเหลี่ยม, เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในกระบวนการผลิต พร้อมตั้งค่าเครื่องอัดให้พร้อมทำงาน
  2. การปรับแต่งและการทดสอบเครื่องอัดท่อคอนกรีต: ทำการปรับแต่งเครื่องอัดให้ตรงตามพารามิเตอร์ที่กำหนด และทดสอบการทำงานของเครื่องอัดที่หลากหลายเงื่อนไข เช่น ความเร็วในการอัด แรงดัน ระยะเวลา ฯลฯ
  3. การปรับปรุงและการตรวจสอบคุณภาพ: วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบและทำการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมตรวจสอบคุณภาพของ box culvert ที่ผลิตขึ้นว่าตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
  4. การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล: บันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงในครั้งถัดไป
  5. การฝึกอบรม: ทางกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ได้ทำการอบรมทีมวิศวกรในการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องอัดท่อให้ถูกต้อง
  6. การทดสอบซ้ำและการควบคุมคุณภาพ: ทำการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันความสมบูรณ์และความเสถียรของระบบ, ควบคุมคุณภาพของท่อคอนกรีตที่ผลิตขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพสูงสุด

กรุ๊ปวิศวภัณฑ์ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่เชื่อมั่นในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรของทางบริษัท ฯ   โดยทาง Group engineering products คาดหวังว่าเครื่องอัดท่อเหลี่ยมอัตโนมัติจากแบรนด์ Mario Cocci จากประเทศอิตาลี จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตท่อคอนกรีตให้สินค้ามีคุณภาพสูง  อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่แม่นยำพอดี ทำให้ประหยัดทั้งทรัพยากรและค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าอีกด้วย

error: Content is protected !!