สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

เข้าบริการเช็คค่าเครื่องกลึง Tsugami แบบ 5 แกน พร้อม Sub-spindle (แกน c-axis และแกน Y-axis)

ตำแหน่งศูนย์ของเครื่องกลึงมีปัญหา
ปัญหาจากป้อมมีด (Turret) เอียง
บริการเช็คค่าเครื่องกลึง

เข้าบริการเช็คค่าเครื่องกลึง Tsugami แบบ 5 แกน พร้อม Sub-spindle (แกน c-axis และแกน Y-axis)

ด้วยความมั่นใจและไว้วางใจในประสบการณ์ของกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ที่มีมากกว่า 30 ปีในด้านเครื่องจักรซีเอ็นซี ทางลูกค้าจึงได้ติดต่อกับทางฝ่ายขายเข้ามาแจ้งถึงปัญหาพร้อมขอคำปรึกษา เนื่องจากเครื่องกลึงซีเอ็นซี Tsugami ที่ลูกค้ามีการใช้งานอยู่ เกิดปัญหาขึ้นกับชิ้นงาน 2 ปัญหาหลักคือ

 1. องศาจากรูเจาะ(Drilling)ของชิ้นงานเกิดข้อผิดพลาด เมื่อวัดค่าจากเครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) หรือเครื่องมือวัด 3 มิติ
  flanged fittings
 2. ปัญหาการปาดหน้าชิ้นงาน (Facing) แล้วผิวของชิ้นงานไม่เรียบ

 

การปาดหน้าชิ้นงาน (Facing)

จากการพูดคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางทีมวิศวกรของบริษัทได้ดำเนินเข้าตรวจสอบเครื่องกลึงซีเอ็นซี 5 แกน แบรนด์ Tsugami รุ่น Mossy เครื่องกลึงรุ่นขนาดชัค 8 นิ้ว และมีฟังก์ชั่น milling พร้อมทั้ง Sub-spindle  แกน c-axis และแกน  Y-axis  ซึ่งถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลานานและขาดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) อีกทั้งยังเกิดการเครื่องชน ทำให้เกิดค่า Error กับชิ้นงานข้างต้น หลังจากทางวิศวกรเข้าตรวจเช็คค่าความขนาน (Parallel)และค่าต่างๆ ภายในเครื่องกลึงอัตโนมัติที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นงานของลูกค้า ทางวิศวกรพบว่า

 1. ปัญหาความคาดเคลื่อนขององศาที่รูชิ้นงานจากการเจาะโดยเครื่อง cnc lathe แบบเพิ่ม Sub-spindle สาเหตุหลักพบว่าเกิดจากแกน C  ของเครื่ององศาไม่แม่นยำ ทำให้ทางทีมวิศวกรทำการวัดและตั้งค่า Backlash Parameter ของแกน C ให้ค่า Error เป็นศูนย์ (0) จากนั้นทดสอบขึ้นชิ้นงานจริงและนำทดสอบค่าโดย  CMM พบว่าค่าความคาดเคลื่อนลดลงตามความต้องการของลูกค้าได้
 2. สำหรับปัญหาการปาดชิ้นงานแล้วผิวมีปัญหา สาเหตุหลักทางวิศวกรแจ้งว่าเกิดจากตำแหน่งศูนย์ของเครื่องกลึงมีปัญหาทั้งแกน  X, Y และ Z  รวมถึงปัญหาจากป้อมมีด (Turret) เอียง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหากับชิ้นงานของลูกค้านั่นเอง
                  หลังจากทีมวิศวกรรายงานปัญหาพร้อมวิธีการแก้เบื้องต้นกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางกรุ๊ปวิศวภัณฑ์จึงได้ชี้แจ้งการเข้าบริการซ่อมบำรุงเครื่องกลึงซีเอ็นซีแก่ลูกค้าลำดับต่อไป
   
                  ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ทางบริษัทกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ เข้าตรวจเช็คค่าของเครื่องจักรซีเอ็นซีและเข้าบริการ preventive maintenance สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ทาง:
  ☎ Tel: 02-960-0136
  🟩Line OA:  @Groupcor
  🟦Facebook: https://www.facebook.com/Groupcor/
error: Content is protected !!