สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

ให้บริการอบรมหลักสูตรการเขียน G-code และ M-code เครื่องกลึงซีเอ็นซี Genos-L250

อบรมการใช้ชุดควบคุม G-dode และ M-code
อบรมการเขียนโค้ดเครื่องกลึงซีเอ็นซี
อบรมการใช้โค้ดกับเครื่องซีเอ็นซี

ให้บริการอบรมหลักสูตรการเขียน G-code และ M-code เครื่องกลึงซีเอ็นซี Genos-L250

หลังจากทางทีมฝ่ายขายของทางกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ ได้รับโจทย์แบบง่ายๆจากลูกค้ามาว่า “ต้องการ Upskill และ Reskill การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี รุ่น Genos 250 ที่ซื้อกับทางกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ เมื่อสิบปีที่แล้ว พร้อมทั้งอบรมการเขียน G-code และ M-code ให้กับพี่ๆพนักงานในฝ่ายผลิตแม่พิมพ์และ Tooling จำนวน 6 ท่าน โดยพี่ช่างบางส่วนเคยใช้งานเครื่องกลึงแบบแมนนวลมาก่อน แต่อีกส่วนเป็นพี่ๆทีมงานรุ่นใหม่ ที่ทางบริษัทลูกค้าต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe)ที่ทางบริษัทกำลังจะขยายการผลิตขึ้นในอนาคต”

หลังจากทางทีมฝ่ายขายของทางกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ ได้รับโจทย์แบบง่ายๆจากลูกค้ามาว่า “ต้องการ Upskill และ Reskill” การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี รุ่น Genos 250 ที่ซื้อกับทางกรุ๊ปวิศวภัณฑ์ เมื่อสิบปีที่แล้ว พร้อมทั้งอบรมการเขียน G-code และ M-code ให้กับพี่ๆพนักงานในฝ่ายผลิตแม่พิมพ์และ Tooling จำนวน 6 ท่าน โดยพี่ช่างบางส่วนเคยใช้งานเครื่องกลึงแบบแมนนวลมาก่อน แต่อีกส่วนเป็นพี่ๆทีมงานรุ่นใหม่ ที่ทางบริษัทลูกค้าต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe)ที่ทางบริษัทกำลังจะขยายการผลิตขึ้นในอนาคต”

สำหรับหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรม G-code และ M-code ของเครื่อง Okuma Genos 250 ครั้งนี้ ทางทีมผู้อบรมเมื่อได้รับโจทย์ มา จึงได้วางแผนการอบรมให้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม CNC ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง
หลักสูตรการอบรม G-code และ M-code มีดังนี้

  • พื้นฐานการสร้างโปรแกรม G-Code และ M-Code โดยจะเริ่มตั้งแต่การใช้ GOO เดินเป็นเส้นตรง จนถึงโค้ด M93 คำสั่งการควบคุม Bar Feeder
  • การเช็คสัญลักษณ์ ALARM ของตัวเครื่องพร้อมพร้อมวิธีการแก้ไข
  • การสร้างรูปร่างชิ้นงาน การเลือกเม็ดมีด สำหรับการเซ็ทชิ้นงาน และการเซ็ทออฟเซ็ทของมีดกลึง
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลึง หรือ lap function ตั้งแต่การเขียนโค้ด G71 โปรแกรมกถึงเกลียว (Thread), G73 โปรแกรมเซาะ ร่อง (Grooving) และ G74 โปรแกรมเจาะ (Drill)
  • ทดสอบกลึงงานจริงกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Genos L-250 พร้อมการใช้งานโปรแกรมการจำลอง (Simulation) นอกจากหลักสูตรต่างๆแล้วทางผู้อบรมก็ได้มีการสอดแทรกประสบการณ์ของตัวผู้สอนพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับทางผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การอบรมผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม :

  • พนักงานสามารถเขียนโปรแกรม G-code และ M-code ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • พนักงานสามารถใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี Genos L-250 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ

กรุ๊ปวิศวภัณฑ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าให้ความยอมรับและไว้วางใจเลือกให้ทางเราบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเลือกซื้อ เครื่องจักร การติดตั้ง ตลอดจนบริการหลังการขายอื่นๆ รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อันเป็นผลประโยนชน์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่อไป

สำหรับผู้สนใจที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรม G-code และ M-code ของเครื่องกลึงซีเอ็นซี อบรมนี้ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้อย่างจริงจัง

อัตราค่าบริการ อบรมหลักสูตรการเขียน G-code และ M- Code
✔️ ราคาแบบเหมาจ่ายวันละ 10,000 บาท
✔️สามารถเข้าอบรมได้แบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน
✔️ อบรมด้วยเครื่องจักรลูกค้าโดยตรง

สนใจเข้ารับการอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
☎ Tel: 02-960-0136
✉E-mail: info@groupcor.com
🟩Line OA: @groupcor
🌐Website: www.groupcor.com

error: Content is protected !!