สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

Machining Center

สร้างชิ้นงานขึ้นรูป ด้วยความเที่ยงตรงสูง

Machining Center

GENOS Machining Center

GENOS Machining Center
Model Features & [Option]
 M460-VE Double Column Structure [Machining Navi]
 M560-V Double Column Structure [Machining Navi]

Machining Center

Machining Center
OKUMA MB-56V    OKUMA MILLAC 561VII    OKUMA MF-46V
Model Features
 ACE CENTER MB 46V / 56V /66V Double Column Structure
 MF 46V Auto Pallet Change
 MILLAC 44VII Auto Pallet Change, Box-Way Guide
 MILLAC 468VII / 561VII Box-Way Guide
 MILLAC 611VII / 761 VII Box-Way Guide
 MILLAC 852VII / 1052VII Box-Way Guide
 MA 550VB / 650VB Box-Way Guide, Column Type
 MP 46V Ultra Precision Model
error: Content is protected !!