สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Direct Line
(+66) 2-960-0136-7 Fax: (+66) 2-960-0248 Mon - Fri 08:30 - 17:30
นำเข้าและจัดจำหน่าย
CNC Machines
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
บริการหลังการขาย
ติดตั้ง อบรม ซ่อมแซม
สอบถาม | Inquiry

• เครื่องอัดอิฐบล็อกหรือเครื่องผลิตบล็อกคอนกรีต

เครื่องอัดอิฐบล็อกหรือเครื่องผลิตบล็อกคอนกรีต

   คอนกรีตบล็อก(Concrete block) หรืออีกชื่อที่เรานิยมเรียกกันติดปากว่า “อิฐบล็อก” คือส่วนประกอบสำคัญในอุตสหกรรมก่อสร้าง มีลักษณะเป็นสีเทาตามสีส่วนประกอบในการผลิต ซีเมน น้ำ หิน และ ทราย เนื่องจากมีรูภายในอิฐบล็อกจึงมีน้ำหนักเบา ทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี    อิฐบล็อกสำหรับก่อในปัจจุบันจะมีทั้งแบบธรรมดา และแบบมอก. ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีขนาดกว้าง 19 ซม.  ยาว 39 ซม. เท่ากันแต่มีความหนาที่แตกต่างกัน เช่น  อิฐบล็อกหนา 7 ซม. อิฐบล็อกหนา 9 ซม. อิฐบล็อกหนา 14 ซม. และอิฐบล็อกหนา 19 ซม. อิฐบล็อก มอก.จะมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้และมีค่าดูดซึมน้ำน้อยกว่าอิฐบล็อกธรรมดา
   โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังแบ่ง อิฐบล็อก มอก. ไว้ทั้งหมด 2 ประเภท คือ  อิฐบล็อก มอก.57-2533 ประเภทคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และ อิฐบล็อก มอก. 58-2533 ประเภทคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ดังนั้นในการผลิตเพื่อให้ได้อิฐบล็อกคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญในการเลือกเครื่องอัดอิฐบล็อก เพื่อตอบโจทย์ในด้านการผลิตอีกด้วย

อิฐบล็อก
อิฐบล็อก คอนกรีต

แล้วจะเลือกเครื่องอัดอิฐบล็อกแบบใดจึงจะเหมาะสม ?
       ปัจจัยเรื่องการลงทุน คงหนีคำว่าเงินทุนไม่พ้นอย่างแน่นอน กล่าวคือ เงินทุนมักจะเป็นเหตุผลต้นๆที่ทำให้ผู้ประกอบการคอนกรีตบล็อก ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องอัดคอนกรีตแบบธรรมดาหรืออัตโนมัติ แต่ในการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง แนวโน้มของตลาด จุดคุ้มทุน และปัจจัยอื่นๆในระยะยาวควบคู่กันไป  หากจะให้บอกว่าเครื่องอัดคอนกรีตแบบใดดีกว่ากันคงเป็นไปได้อย่าง จึงขออธิบายถึงเครื่องผลิตคอนกรีตที่นิยมภายในประเทศทั้ง 4  แบบดังนี้

เครื่องอัดอิฐบล็อก

เครื่องอัดอิฐบล็อกด้วยมือหรือแบบคันโยก เป็นเครื่องขนาดเล็ก นิยมใช้เครื่องยนต์มาประกอบเพื่อให้แรงสั่น  ขั้นตอนการทำงานจะใช้คนดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนผสมวัตถุดิบ การป้อนวัตถุดิบลงแม่พิมพ์ การอัดขึ้นรูป การถอดแบบ ตลอดจนนำไปตากให้แห้งจนถึงขั้นตอนการแพ็คสินค้า จะใช้แรงงานคนทั้งหมด

ข้อดี: เครื่องอัดอิฐบล็อกด้วยมือมีราคาถูก ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถบำรุงรักษาและเคลื่อนย้ายง่าย
ข้อควรทราบ: เครื่องผลิตบล็อกคอนกรีตประเภทนี้ต้องใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ในปริมาณน้อยและใช้เวลาในการผลิตมาก คุณภาพของชิ้นงานอาจไม่คงที่เนื่องจากต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเติมคอนกรีตและอัดชิ้นงานที่ต้องอาศัยแรงคนในการอัดอิฐบล็อกและมีต้นทุนในด้านค่าแรงงานค่อนข้างสูงในระยะยาว

เครื่องอัดอิฐบล็อกมือโยก

เครื่องอัดอิฐบล็อกแบบไฮโดรลิก เป็นเครื่องขนาดเล็ก ที่นำเอาระบบไฮโดรลิกเข้ามาช่วยในการอัดชิ้นงาน
ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเครื่องอัดอิฐบล็อกแบบคันโยก แต่กระบวนการผลิตอื่นๆ ยังคงต้องใช้แรงงานคนในการทำงานอยู่

ข้อดี: เนื่องจากใช้แรงอัดจากระบบไฮโดรลิกในการอัดอิฐบล็อก ทำให้ชิ้นงานมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
โดยทั่วไปเครื่องอัดบล็อกคอนกรีตแบบไฮโดรลิกสามารถผลิตอิฐบล็อกได้ 4-6 ก้อนต่อครั้ง ทำให้ทปริมาณการผลิตสูงกว่าเครื่องอัดแบบคันโยก
ข้อควรทราบ: เนื่องจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทันต่อกระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแรงงาน
โดยปกติจะใช้แรงงานคนประมาณ 4-5 คนซึ่งมากกว่าเครื่องอัดอิฐบล็อกแบบคันโยก

เครื่องอัดอิฐบล็อกไฮดรอลิค
เครื่องอัดอิฐบล็อกแบบไฮโดรลิก
เครื่องอัดอิฐบล็อกกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องอัดอิฐบล็อกแบบกึ่งอัตโนมัติ  เป็นระบบการผลิตบล็อกคอนกรีตขนาดกลางถึงใหญ่เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการกำลังการผลิตสูง แต่ต้องการประหยัดแรงงาน เครื่องอัดอิฐบล็อกกึ่งอัตโนมัติจะใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาควบคุมการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการโหลดวัตถุดิบ ตลอดจนการเทวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการอัดชิ้นงานและถอดแบบ จากนั้นเครื่องจะลำเลียงอิฐบล็อกเข้าสู่สายพานและจัดเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ ก่อนจะใช้แรงงานคนในการขับรถโฟล์คลิฟ เพื่อนำอิฐบล็อกเข้าสู่ชั้นจัดเก็บในระบบชั้นวาง (Steel rack system) ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการตากชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานแห้งแล้วจึงนำเข้าสู่ระบบแพ็คกิ้งแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติต่อไป   

ข้อดี : เนื่องจากเครื่องมีกำลังการผลิตสูง ทำให้สามารถผลิตอิฐบล็อกได้ในปริมาณมาก ใช้แรงงานในการดำเนินงานน้อย โดยใช้ 1 แรงสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ และ 1 คนสำหรับขับรถโฟล์คลิฟในการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการผลิตอีกด้วย  โดยเครื่องผลิตอิฐบล็อกกึ่งอัตโนมัติ จากแบรนด์ Poyatos สามารถผลิตอิฐบล็อกขนาด 7ซม. ได้มากถึง 28,000 – 30,000 ก้อน/วัน
ข้อควรทราบ: ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และกำลังการผลิตสูง ทำให้ต้องใช้พื้นที่มาก สำหรับวางเครื่องและบริเวณในการดำเนินงาน จึงต้องใช้เงินลงทุนสูงในตอนเริ่มต้น

เครื่องอัดอิฐบล็อกแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องอัดอิฐบล็อกอัตโนมัติหรือเครื่องผลิตอิฐบล็อกออโต้ (Automatic Block Making Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนนการโหลดวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการจัดเก็บและนำไปแพ็คเพื่อเตรียมส่ง โดยอาศัยแรงงานควบคุมระบบเพียง 1 แรงเท่านั้น ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการการผลิตอิฐบล็อกจำนวนมาก กำลังการผลิตอิฐบล็อกขนาด  7 ซม. ได้ถึง 70,000-100,000 ก้อน/วัน

ข้อดี :  กำลังการผลิตสูง คุณภาพของอิฐบล็อกได้มาตรฐาน ลดความเสียหายในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนทางด้านแรงงงานและวัตถุดิบ รวมถึงประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เนื่องจากระบบจะนำชิ้นงานจัดเก็บในห้องบ่มที่มีความสูงได้มากถึง 20 ชั้น โดยใช้รถขนส่งอัตโนมัติ (Finger Car)
ข้อควรทราบ:  เนื่องจากระบบอัตโนมัติเป็นระบบขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนสูง เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการผลิตงานจำนวนมาก

เครื่องอัดอิฐบล็อกอัตโนมัติหรือเครื่องผลิตอิฐบล็อกออโต้
Automatic Block Making Machine
ขั้นตอนการอัด

 

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ได้เห็นว่าเครื่องอัดอิฐบล็อกแต่ละแบบมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของการทำงาน การใช้พลังงาน ปริมาณการผลิต และคุณภาพของชิ้นงาน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาถึงเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งพลังงาน พื้นที่ การกระจายสินค้า สภาพแวดล้อม และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เพื่อเลือกเครื่องอัดอิฐบล็อกที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของทุกท่าน ทั้งนี้บริษัท กรุ๊ปวิศวภัณฑ์ ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษา ในเรื่องของการเลือกเครื่องจักร การวางแผนธุรกิจ รวมถึงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องอัดอิฐบล็อกแก่ผู้ประกอบการทุกท่าน

สนใจสอบถามสสินค้าและบริการ หรือเข้ารับคำปรึกษาได้ฟรี  !! 
บริษัท กรุ๊ปวิศวภัณฑ์ จำกัด 
☎️: 02-960-0136
🟩: https://lin.ee/u3nRFbn
🌐: https://groupcor.com
🟦:https://www.facebook.com/Groupcor/

 

อ้างอิงข้อมูล  :

 

About the author

error: Content is protected !!